fShare
0
Pin It

Comisia de disciplină

Comisia de Disciplina este un organ cu atribuţia de a exercita şi aplica, prin delegarea Consiliului Director, autoritatea disciplinară care i-a fost conferită în conformitate cu prevederile Capitolului VII din Statut.

Comisia de Disciplina este alcătuită din 5 membri, dintre care unul este delegat de Consiliul Director dintre membrii acestuia şi care va avea calitatea de Preşedinte. Ceilalţi 4 sunt desemnaţi de către Senat, fiind aleși din rândul membrilor asociați ai clubului persoane cu diplome de studiu în drept, experienţă şi prestigiu.

Comisia financiară

Comisia Financiară este un organ de natură consultativă, alcătuit din 4 membrii asociați ai clubului, cu prestigiu şi experienţă în managementul finanţelor şi resurselor de capital, dintre care unul este delegat de Consiliul Director dintre membrii săi.

Funcţiile Comisiei Financiare sunt onorifice, iar membrii trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii, care sunt cerute pentru a fi membru al Consiliului Director.

Atribuţiile Comisiei Financiare sunt:

a) de a furniza rapoarte despre chestiunile de competenţa sa, aşa cum se cere din partea Consiliului Director;

b) de a furniza rapoarte preliminare privind propunerile pe care Consiliul Director le prezintă Adunării Generale.

fShare
0
Pin It
Glissando
Almira
Alvogen Labormed
Lagradia
Mewi
ILA Vorhaben
Casa de la Rosa
Ducodan
Cottontex
Dribling
Auto Vic
DI&SI PANIF
Restart Energy
Restart Energy
Constructim
Hotel Muntele mic
Hotel Poiana Mărului