Avocatul Membrilor este un organ alcătuit dintr-o singură persoană, care este independent de Consiliul Director şi a cărui datorie este de a asista, consilia şi apăra drepturile Membrilor Asociati ai Clubului, în relaţia acestora cu Clubul, şi, de asemenea, de a întocmi şi actualiza Tabloul Electoral al Clubului.

În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Membrilor poate solicita organului de conducere al Clubului orice colaborare sau asistenţă necesară şi acesta este obligat să o asigure.

Art. 53 din Statutul Clubului descrie atribuţiile Avocatului Membrilor. precum şi modul în care se face desemnarea persoanei pentru această poziţie, durata mandatului, etc.

Glissando
Almira
Alvogen Labormed
Lagradia
Mewi
ILA Vorhaben
Casa de la Rosa
Ducodan
Cottontex
Dribling
Auto Vic
DI&SI PANIF
Restart Energy
Restart Energy
Constructim
Hotel Muntele mic
Hotel Poiana Mărului