Avocatul membrilor

Avocatul membrilor

AVOCATUL MEMBRILOR ASOCIATI

Avocatul Membrilor este un organ alcătuit dintr-o singură persoană, care este independent de Consiliul Director şi a cărui datorie este de a asista, consilia şi apăra drepturile Membrilor Asociati ai Clubului, în relaţia acestora cu Clubul, şi, de asemenea, de a întocmi şi actualiza Tabloul Electoral al Clubului.

În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Membrilor poate solicita organului de conducere al Clubului orice colaborare sau asistenţă necesară şi acesta este obligat să o asigure.

Art. 53 din Statutul Clubului descrie atribuţiile Avocatului Membrilor. precum şi modul în care se face desemnarea persoanei pentru această poziţie, durata mandatului, etc.