fShare
39
Pin It

În conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei FC Ripensia Timişoara, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 26.04.2018, ora 19, la sediul Asociaţiei din Timişoara, Calea Urseni 16B.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

  1. Analiza Rezultatelor financiare ale Asociaţiei pe baza datelor din Bilanţul Contabil;
  2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2017 şi a Contului de Profit şi Pierdere;
  3. Examinarea şi aprobarea Raportului Anual al Comisiei de Cenzori;
  4. Diverse.
fShare
39
Pin It
Glissando
Almira
Alvogen Labormed
Lagradia
Mewi
ILA Vorhaben
Casa de la Rosa
Ducodan
Cottontex
Dribling
Auto Vic
DI&SI PANIF
Restart Energy
Restart Energy
Constructim
Hotel Muntele mic
Hotel Poiana Mărului
Unibet
Multidiet