Clubul FC Ripensia Timișoara S.A își însușește Planul FRF referitor la rasism, respectiv:


1. Clubul FC Ripensia Timișoara S.A va emite anual o declarație prin care se afirmă că rasismul și orice tip
de discriminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor
implicați în scandari rasiste. Declarația va fi inclusă în programele de meciuri și afișată în permanență și în
mod vizibil în jurul terenului.


2. Clubul FC Ripensia Timișoara S.A va difuza anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare al
stadionului prin care condamnă scandarile rasiste în timpul meciurilor.


3. Vor fi condiționați posesorii de abonamente că nu vor lua parte la acte de rasism.


4. Se vor întreprinde acțiuni de prevenire a distribuirii de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului.


5. Se vor întreprinde acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte de rasism.


6. Se vor contacta alte asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceștia a politicii împotriva
rasismului promovată de asociația sau clubul respectiv.


7. Se va încuraja o strategie comună a agenților de ordine și a jandarmeriei în vederea combaterii de acte de
rasism.


8. Se vor îndepărta urgent eventualele mesaje rasiste de tip graffiti de pe stadion.


9. Va fi adoptată o politică de oportunități, egale pentru toți, în ceea ce privește angajările și furnizorii de
servicii.


10. Se va coopera cu toate grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatele jucătorilor, suporterii, școlile,
organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorități publice în
vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporirii gradului de conștientizare în ceea ce privește
eliminarea actelor de rasism și a discriminării.

 

STRATEGIA DE ABORDARE A PROBLEMELOR RASIALE ȘI DE DISCRIMINARE ÎN FOTBAL

ARGUMENT


Potențialul sportului de a transmite valori umane are o însemnătate tot mai mare pentru
Uniunea Europeană.


Totodată, în ultimii 10 ani, percepția și conștientizarea rasismului și discriminării în sport
s-au schimbat considerabil la nivel european, cel puțin în fotbal, sporind necesitatea luării de
măsuri în acest sens.


Actorii europeni și internaționali, precum și părțile interesate care își desfășoară
activitatea în domeniul sportului sprijină dezvoltarea unei abordări mai active împotriva
rasismului și discriminării în sport.


În cadrul activității sale de monitorizare, Comisia Europeană împotriva Rasismului și
Intoleranței (ECRI) a observat că rasismul și discriminarea rasială în sport se manifestă în multe
forme diferite și că, de obicei, numai cele mai grave forme ale abuzului rasial în cele mai multe
disciplinele sportive populare vin în atenția publicului larg. În plus, există și tendința de a
trivializa acțiunile rasiste care au loc în timpul evenimentelor sportive. Prin urmare, se
recomandă îndreptarea atenției asupra formelor mai ascunse de rasism și discriminare rasială în
sport și oferirea de exemple concrete de practici și comportamente inacceptabile.


Există, de asemenea, dovezi convingătoare că rasismul și discriminarea rasială în sport
depășesc comportamentul individual sau colectiv al fanilor sau cazurile izolate de gesturi rasiste
și remarci făcute, de exemplu, de sportivi, antrenori sau manageri de cluburi. Prin urmare,
recomandările Comisiei Europene (ECRI) subliniază și problema asigurării egalității de șanse în
ceea ce privește accesul la sport pentru toate persoanele, indiferent de rasă, culoare, limbă,
religie, naționalitate sau origine națională sau etnică.


Sportul poate fi un instrument puternic pentru promovarea coeziunii sociale și pentru
transmiterea unor valori importante, cum ar fi comportamentul fair-play, respectul reciproc și
toleranța, dar este și un domeniu în care rasismul și discriminarea rasială pot să prospere, ducând
la pervertirea acestor valori.


Prezenta strategie se concentrează pe combaterea rasismului și a discriminării rasiale în
mediul fotbalistic. Este destinată să acopere toate sectoarele în care s-ar putea ivi un incident,
respectiv – sectorul suporterilor, al jucătorilor seniori și al jucătorilor juniori, la nivel profesionist
și amator, urmărind în același timp și activitățile legate de sport în interiorul și în afara
terenurilor de joc.

 

 

GRUPUL ȚINTĂ


S.C F.C. RIPENSIA TIMIȘOARA S.A a implementat un plan de acțiune pe 3 nivele:


1. ACȚIUNI LA NIVELUL SPECTATORILOR


1.1 Obiective
- interzicerea intrării pe stadion cu materiale care au mesaje rasiale și discriminatorii de orice fel;
- restricționarea accesului pe stadion a persoanelor care au avut anterior un discurs rasial și
discriminatoriu;
- utilizarea rețelelor de socializare ale Clubului pentru a promova în rândul
spectatorilor/suporterilor un comportament adecvat pe stadion și încurajarea acestora să adopte o
atitudine tolerantă;
- organizarea de momente dedicate combaterii problematicii rasiale și de discriminare în pauzele
meciurilor;
- pregătirea pentru modul de abordare a incidentelor rasiste care au loc în timpul evenimentelor
sportive și a modului de identificare a făptașilor;
- adoptarea unor strategii comune împreună cu personalul de securitate al organizatorilor
evenimentelor sportive pentru a face față incidentelor rasiste;
- intervenția rapidă pentru a opri comportamentul rasist;
- susținerea mișcărilor și inițiativelor de promovare a sportului și toleranței, precum și proiectele
educaționale și sociale din acest domeniu;
- organizarea de activități pentru atragere a membrilor din medii minoritare;
- încurajarea victimelor actelor rasiste să prezinte plângeri și monitorizarea acțiunilor întreprinse
în urma acestor plângeri.

 

2. ACȚIUNI LA NIVELUL ECHIPEI JUCĂTORILOR SENIORI


2.1 Obiective
- organizarea de întâlniri și dezbateri pe tema discriminării, rasismului și violenței în sport;
- organizarea de meciuri demonstrative;
- organizarea de evenimente dedicate combaterii problematicii rasiale și de discriminare în care
jucătorii seniori sunt direct implicați;

 

- organizarea de către managerul sportiv a unor întâlniri periodice pentru evitarea împărțirii
echipei pe „bisericuțe.”
- reacționarea în mod corespunzător atunci când sportivii seniori/personalul tehnic se angajează
în gesturi sau expresii rasiste, prin impunerea de măsuri și sancțiuni adecvate;
- personalul responsabil să prezinte rapoarte privind incidentele rasiste care au loc în timpul
evenimentelor sportive, în care sunt implicați jucătorii și să facă publicitate sancțiunilor acordate
acestora;
- instruirea căpitanului de echipă pentru implicarea acestuia cu privire la liniștirea spectatorilor în
cazul apariției unui caz de discriminare rasială pe parcursul unui joc sportiv oficial/amical;
- pregătirea jucătorilor seniori asupra comportamentului acestora în vederea gestionării unui
posibil caz de discriminare rasială în timpul unui joc sportiv oficial/amical.
- evitarea prezentării unei imagini stereotipice a sportivilor proveniți din medii minoritare;

3. ACȚIUNI LA NIVELUL ECHIPELOR DE COPII ȘI JUNIORI


3.1 Obiective
- organizarea de întâlniri și dezbateri pe tema discriminării, rasismului și violenței în sport;
- organizarea de meciuri demonstrative;
- organizarea de evenimente dedicate combaterii problematicii rasiale și de discriminare în care
jucătorii juniori sunt direct implicați;
- organizarea de către managerul sportiv a unor întâlniri periodice pentru evitarea împărțirii
echipelor pe „bisericuțe”;
- organizarea unor ateliere de lucru: realizarea de desene și afișe cu mesaje împotriva
discriminării;
- reacționarea în mod corespunzător atunci când sportivii juniori/personalul tehnic se angajează
în gesturi sau expresii rasiste, prin impunerea de măsuri și sancțiuni adecvate;
- personalul responsabil să prezinte rapoarte privind incidentele rasiste care au loc în timpul
evenimentelor sportive, în care sunt implicați jucătorii juniori și să facă publicitate sancțiunilor
acordate acestora;
- evitarea prezentării unei imagini stereotipice a sportivilor proveniți din medii minoritare;
- instruirea căpitanilor de echipă pentru implicarea acestora cu privire la liniștirea spectatorilor în
cazul apariției unui caz de discriminare rasială pe parcursul unui joc sportiv oficial/amical;

 

- pregătirea jucătorilor juniori asupra comportamentului acestora în vederea gestionării unui
posibil caz de discriminare rasială în timpul unui joc sportiv oficial/amical.

SCOPUL STRATEGIEI


- Promovarea valorilor fundamentale ale sportului, care includ a juca fairplay, o rivalitate
prietenească, respect reciproc și toleranță, aflate în centrul oricărei activități sportive;
- Sublinierea faptului că protecția împotriva rasismului și a discriminării rasiale este un drept al
omului care trebuie asigurat în domeniul sportului;
- Convingerea că publicul larg trebuie să fie implicat în lupta împotriva rasismului și intoleranței
în sport, în spiritul solidarității și prieteniei internaționale;
- Conștientizarea că sportul nu numai că are un rol în educație și socializare, ci că poate să
contribuie şi la explorarea și sărbătorirea diversității;
- Condamnarea fermă a manifestărilor de rasism, xenofobie, antisemitism și intoleranță care apar
în timpul și în legătură cu evenimentele sportive; reamintirea că aceste fenomene constituie o
amenințare gravă la adresa sportului și a eticii sale;
- Asigurarea unui mediu prietenos atât pentru jucătorii seniori cât și pentru tinerii sportivi înscriși
la echipele de juniori;
- Responsabilizarea participanților la activitatea sportivă cu privire la înțelegerea dimensiunii
fenomenului de discriminare rasială în fotbal;
- Respingerea oricărei încercări de a trivializa actele rasiale comise în timpul evenimentelor
sportive;
- Asigurarea că măsurile și acțiunile întreprinse de club, care vizează prevenirea și sancționarea
faptelor rasiste la evenimentele sportive sunt puse în aplicare în mod eficient.


S.C F.C. RIPENSIA TIMIȘOARA S.A conștientizează existența rasismului și a
discriminării rasiale în sport și constată că aceste fenomene se referă la multiple sporturi și se pot
manifesta la toate nivelurile. Clubul va face constant eforturi pentru consolidarea și
implementarea în domeniul sportului a standardelor internaționale și europene de protecție a
drepturilor omului, considerând sportul ca o metodă de luptă împotriva discriminării, rasismului
și violenței sociale, iar scopul prezentei strategii este promovarea egalității de șane, solidaritate,
toleranță și incluziune socială în sport.

S.C FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMIȘOARA S.A

Almira
Lagradia
Mewi
ILA Vorhaben
Casa de la Rosa
Ducodan
Cottontex
Dribling
Auto Vic
DI&SI PANIF
Restart Energy
Multidiet
Multidiet
Multidiet
Profal Industry
Signal