F.C. Ripensia în calitate de continuator al clubului – simbol al Banatului Istoric, fondat la data de 21 octombrie a anului 1928, îşi are fundamentul întregii sale activităţi în următoarele principii regăsite în Art.1 din Statut:

  1. Educarea, cultivarea și dezvoltarea spiritului civic, precum și promovarea unei conduite morale;
  2. Cultivarea spiritului de sportivitate, solidaritate și generozitate;
  3. Desfășurarea întregii activități exclusiv în folosul comunității, și nicidecum în interesul unei persoane sau a unui grup restrâns;
  4. Acordarea unui respect deosebit legilor și regulamentelor în vigoare, competițiilor sportive, partenerilor, simpatizanților și competitorilor;
  5. Reprezentarea cu devotament, onoare și demnitate a clubului în competițiile sportive, precum și în relațiile cu alte entități;
  6. Derularea tuturor acțiunilor în scopul promovării armoniei vieții sociale din comunitate, al cultivării valorilor umane și sportive autentice.

Sloganul, „Un Club Autentic” exprimă într-o formă concentrată întregul set de valori în care Membrii Asociaţi se regăsesc, reprezentând în acelaşi timp elementul extrem de important de continuitate cu trecutul atat de glorios, precum si dezideratul dezvoltării sustenabile şi organice a clubului.

Reprezentarea cu loialitate și mândrie a Banatului, ale cărui tradiţie, istorie şi identitate le doreşte promovate şi continuate, constituie elementul de coeziune şi de afirmare a ataşamentului membrilor clubului faţă de Banat.

F.C. Ripensia este clubul tuturor membrilor asociaţi, a celor care încă mai cred în puterea tradiţiei şi în valori ca spirit comunitar, generozitate, patriotism local.

Readucerea la lumină a acestui SIMBOL şi dăruirea lui celor în drept, reprezintă datoria, recunoştinţa şi preţuirea noastră faţă de toţi acei care prin contribuţia şi dedicarea lor au făcut onoare Banatului.

Almira
Lagradia
Mewi
ILA Vorhaben
Casa de la Rosa
Ducodan
Cottontex
Dribling
Auto Vic
DI&SI PANIF
Restart Energy
Multidiet
Multidiet
Multidiet
Profal Industry
Signal